Trang Sức Cưới

Nhẫn Cưới Cartier 10K006783

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:10, 13, 15, 18Đá chín..

5.200.000 đ Ex Tax: 5.200.000 đ

Nhẫn Cưới Cartier 10M04037

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:13, 17Đá chính:CzMã:10M04037, ..

3.300.000 đ Ex Tax: 3.300.000 đ

Nhẫn Cưới Cartier 10M04062

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:15, 20Đá chính:CzMã:10M04062, ..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K003247

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.8 chỉNi nhẫn:12Đá chính:CzMã:10K003247, 10..

7.000.000 đ Ex Tax: 7.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K003262

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:13, 17Đá chính:CzMã:1..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K003633

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:17, 20Đá chính:CzMã:10K003633, 10K..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006724

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:9Đá chính:Mã:10K00672..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006795

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:11, 16Đá chính:CzMã:10K006795,&nbs..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K007211

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8-1.1 chỉNi nhẫn:13, 14, 15, 19, 20Đá chính:CzM..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K007911

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:17, 12Đá chính:CzMã:1..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K007931

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:13, 19Đá chính:CzMã:10K007931,&nbs..

5.000.000 đ Ex Tax: 5.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K007943

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:12,14,19Đá chính:CzMã..

4.900.000 đ Ex Tax: 4.900.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K007960

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:10, 13Đá chính:CzMã:10K007960, 10K..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008068

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:13, 20Đá chính:CzMã:10K008068,&nbs..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008080

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.9 chỉNi nhẫn:14, 17Đá chính:CzMã:1..

6.800.000 đ Ex Tax: 6.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008081

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:10, 17Đá chính:CzMã:10K008081, 10K..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008109

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 18Đá chính:CzMã:10K008109,&nbs..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008140

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 16, 18Đá chính:CzMã: 10K0..

4.700.000 đ Ex Tax: 4.700.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M00797

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:16, 17Đá chính:CzMã:10M00797-16,&..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M00952

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2 chỉNi nhẫn:15, 17, 16, 18Đá chính:..

8.000.000 đ Ex Tax: 8.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M02095

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:14, 17Đá chính:CzMã:10M02095, I7M0..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M0355

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:14, 16Đá chính:CzMã:10M0355..

4.800.000 đ Ex Tax: 4.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M04067

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:15, 17Đá chính:CzMã:1..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10N00554

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:18Đá chính:CzMã:10N00554, 10..

4.800.000 đ Ex Tax: 4.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10N05821

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:18, 19Đá chính:CzMã:10N05821, 10N0..

5.300.000 đ Ex Tax: 5.300.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10N11781

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.3 chỉNi nhẫn:17, 20Đá chính:CzMã:10N11781,&nbs..

10.000.000 đ Ex Tax: 10.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10N16473

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2 chỉNi nhẫn:12, 13Đá chính:CzMã: 10N16473,..

8.000.000 đ Ex Tax: 8.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10N17079

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:10N17079, 10N1708..

5.000.000 đ Ex Tax: 5.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N60005

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC-PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.9 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:4N702962, 4N6..

7.500.000 đ Ex Tax: 7.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N600091

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:4N600091, 4N..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N704349

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:14, 15, 18Đá chính:CzMã:4N704349,..

3.800.000 đ Ex Tax: 3.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi I5M00017

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.1 chỉNi nhẫn:Đá chính:CzMã:I5M00017, I5M0..

8.500.000 đ Ex Tax: 8.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi I7M00109

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:I7M00109, I7M0010..

4.700.000 đ Ex Tax: 4.700.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi I7N00045

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:12, 13, 15Đá chính:CzMã:I7N00045-..

4.800.000 đ Ex Tax: 4.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi Oval 10M04708

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 14, 16Đá chính:CzMã:10M04708-..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi Đá Chủ 2 sọc 00N88419

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 - 1.6 chỉNi nhẫn:9-14-15-19Đá chín..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi Đá Chủ I5K000006

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:10, 11Đá chính:CzMã:&..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi Đá Xéo 10K006716

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:8, 9, 10, 12Đá chính:..

3.800.000 đ Ex Tax: 3.800.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 10K003138

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:8,12, 20 Đá chính:CzMã:10K00..

3.800.000 đ Ex Tax: 3.800.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 10K007918

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13-20 Đá chính:C..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 10K007935

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:16, 17Đá chính:CzMã:10K007935,&nbs..

5.400.000 đ Ex Tax: 5.400.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Trái Tim 10M03440

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.8 chỉNi nhẫn:13, 16Đá chính:CzMã:10M03440-13, ..

3.800.000 đ Ex Tax: 3.800.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Viền I7M00279

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:14-18Đá chính:CzMã:I7..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Viền Đá 10N01353

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:11, 13Đá chính:CzMã:10N01353-11, ..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá 1 I7M00211

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2-1.6 chỉNi nhẫn:12, 13, 14, 15, 16Đá chính:Cz..

6.300.000 đ Ex Tax: 6.300.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá 2 10N01311

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.7 chỉNi nhẫn:15, 16, 17Đá chính:CzMã:10N01311-..

6.500.000 đ Ex Tax: 6.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 10K006684

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:12, 15Đá chính:CzMã:10K006684,&nbs..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 10K008065

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:13, 15Đá chính:CzMã:1..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 10K008115

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:12, 14, 19, 20Đá chín..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 10M03616

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.9 - 2.3 chỉNi nhẫn:10, 17, 18Đá chính:CzMã:10M..

7.200.000 đ Ex Tax: 7.200.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 3N702757

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJ-VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7-1.4 chỉNi nhẫn:18, 19, 20Đá chính:CzMã:3N..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy Đá Chủ 4N703324

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:15, 16Đá chính:CzMã:4N703324, 00N..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới FOREVER 10K003236

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:10-12-14-17Đá chính:C..

3.900.000 đ Ex Tax: 3.900.000 đ

Nhẫn Cưới Hoa Thị 4N704709

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:4N704709, 4N70469..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Cưới Khắc Chữ 3N700466

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:7-12Đá chính:CzMã:3N700466, 3N7004..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Cưới Khắc Trái Tim 10K008074

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:10, 12, 15, 16Đá chín..

5.800.000 đ Ex Tax: 5.800.000 đ

Nhẫn Cưới Lá Kim 10K009165

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:10, 15, 17, 18, 19Đá chính:CzMã:1..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Long Phụng 10K003216

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.7 chỉNi nhẫn:11, 12, 14Đá chính:Cz..

6.700.000 đ Ex Tax: 6.700.000 đ

Nhẫn Cưới Long Phụng 10K006702

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:11, 17, 15, 16Đá chín..

5.600.000 đ Ex Tax: 5.600.000 đ

Nhẫn Cưới LOVE I7M00298

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:Đá chính:CzMã: I..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Cưới Lưới 10K006118

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k Trọng lượng:1 chỉ Ni nhẫn..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Cưới LV 10k005496

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:9-17Đá chính:CzMã:10K005496-9, 10K0..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Nhẫn Trơn Bản Mo 10K004180

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:13, 15, 18, 19Đá chính:..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K003188

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:10, 15Đá chính:CzMã:10K003188-10,&..

7.800.000 đ Ex Tax: 7.800.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K006098

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:12, 15, 18, 20Đá chín..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K006296

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:9, 20Đá chính:CzMã:10K006296,&nbs..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K007905

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:7, 18Đá chính:CzMã:10..

5.800.000 đ Ex Tax: 5.800.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K007939

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.1 chỉNi nhẫn:13, 14Đá chính:CzMã:10K007939,&nbs..

7.800.000 đ Ex Tax: 7.800.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K008101

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:19, 20Đá chính:CzMã:10K008101,&nbs..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K008830

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:13-14-15-17Đá chính:C..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K02634

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:15, 15Đá chính:CzMã:10K02634-15, ..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10M04648

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.4 chỉNi nhẫn:17, 18Đá chính:CzMã:10M04648-17,&..

9.300.000 đ Ex Tax: 9.300.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10N16474

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:12Đá chính:CzMã:10N1647..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 4N800897

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:16, 18Đá chính:CzMã:4..

5.400.000 đ Ex Tax: 5.400.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên I7M00120

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:10, 15Đá chính:CzMã:I7M00120-10,&..

5.700.000 đ Ex Tax: 5.700.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên Đá Viền 10M04052

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:16, 20Đá chính:CzMã:1..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên Đá Xéo 10K006119

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:12, 15Đá chính:CzMã:1..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Đôi 10M02820

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:12, 21Đá chính:C..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Đôi 10M02820

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.5 chỉNi nhẫn:17-18 Đá chính:C..

9.500.000 đ Ex Tax: 9.500.000 đ

Nhẫn Cưới Sọc Ngang 4N700579

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:14, 17Đá chính:CzMã:4N700579-14, ..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới Sọc Ngang 4N701453

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:10, 11, 12,14, 17, 18 Đá chí..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Cưới Thổ Cẩm 10K008819

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:13, 17, 19Đá chính:Cz..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Thoi Đá Chủ 4N701461

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:15-19Đá chính:CzMã:4N701461-19, 4..

4.700.000 đ Ex Tax: 4.700.000 đ

Nhẫn Cưới Trái Tim 10K006698

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:10-11-13-16-17Đá chính:..

3.900.000 đ Ex Tax: 3.900.000 đ

Nhẫn Cưới Trái Tim Đính Đá 10K006764

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:9, 11, 16, 18Đá chính..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Trơn Kiểu 10K008264

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:17, 19Đá chính:CzMã:10K008264,&nb..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Viền Đá 00N80755

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:Đá chính:CzMã:00N80755, &nbs..

5.900.000 đ Ex Tax: 5.900.000 đ

Nhẫn Cưới Viền Đá 10K008270

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k Trọng lượng:0.94 chỉ Ni nhẫn:10-14 ..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Cưới Viền Đá 10K02469

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:11, 18Đá chính:CzMã:10K006099, 10K..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Viền Đá 10M00941

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:15, 17Đá chính:CzMã:1..

3.300.000 đ Ex Tax: 3.300.000 đ

Nhẫn Cưới Viền Đá IM00015

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:18, 21, 16Đá chính:CzMã:IM00015-1..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Vương Miện 10K008100

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:9, 20Đá chính:CzMã:10..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Xi 2 Màu I7M00249

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:18Đá chính:CzMã: ..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Cưới Xi 2 Màu I7M00255

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:12, 15Đá chính:CzMã:I..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Xi 2 Màu I7M00258

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:14, 14Đá chính:CzMã:I..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Cưới Xi 2 Màu Đá Xéo 10K006126

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:14, 17Đá chính:CzMã:1..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Xéo 00N88441

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:14, 16, 19Đá chính:CzMã:00N88441,&..

3.800.000 đ Ex Tax: 3.800.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 00N88418

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:12, 14Đá chính:CzMã:00N88418, 00N8..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K002744

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:11, 15Đá chính:CzMã:10K002744,&nbs..

5.900.000 đ Ex Tax: 5.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K002751

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 - 1.7 chỉNi nhẫn:14, 15, 18Đá ch..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K003261

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:14, 15Đá chính:CzMã:10K..

3.900.000 đ Ex Tax: 3.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K004661

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:11, 12Đá chính:CzMã:10K004661, 10K..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006257

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:17, 13, 22Đá chính:Cz..

3.400.000 đ Ex Tax: 3.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006298

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJ-SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:10Đá chính:CzMã:10K006298-10,..

3.400.000 đ Ex Tax: 3.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006709

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9-1.1 chỉNi nhẫn:12, 15, 17, 18Đá ..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006711

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:15, 17Đá chính:CzMã:10K006711, 10K..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006747

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:10K00..

5.000.000 đ Ex Tax: 5.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K006770

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:15, 17Đá chính:CzMã:10K006770,&nbs..

2.900.000 đ Ex Tax: 2.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K007908

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:9,10, 16, 17Đá chính:..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K007922

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:13-14-16-17Đá chính:C..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008084

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:14, 16Đá chính:CzMã:10K008084,&nbs..

5.700.000 đ Ex Tax: 5.700.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008086

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:11, 17Đá chính:CzMã:1..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008104

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:15, 18Đá chính:CzMã:1..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008126

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:13, 16Đá chính:CzMã:10K008126,&nbs..

5.700.000 đ Ex Tax: 5.700.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008137

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 18Đá chính:CzMã:1..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008811

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:10, 11, 16Đá chính:Cz..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K02635

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:11, 15Đá chính:CzMã:10K02635-11,&..

5.600.000 đ Ex Tax: 5.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10M03436

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k Trọng lượng:1.3 chỉ Ni nhẫn:9, 14 ..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10M03586

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:13, 14Đá chính:CzMã:1..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10M03987

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:9, 14Đá chính:CzMã:10..

4.700.000 đ Ex Tax: 4.700.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10M04719

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13Đá chính:CzMã:10M04719-13, 10M0..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10N00572

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:14, 15, 16, 17Đá chính:CzMã:10N00..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10N00699

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k Trọng lượng:1.1 chỉ Ni nhẫn:16 Đá ..

5.000.000 đ Ex Tax: 5.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10N01333

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.8 chỉNi nhẫn:16, 18Đá chính:CzMã:10N01333, 10N..

7.000.000 đ Ex Tax: 7.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 4N600281

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJ-VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:12, 14, 16Đá chính:CzMã:4N6002..

4.800.000 đ Ex Tax: 4.800.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 4N800154

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:15, 16Đá chính:CzMã:4N800154, 4N8..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ LOVE 10K06689

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:9-18Đá chính:CzMã:10K..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Oval 4N704756

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:15, 18Đá chính:CzMã:4N70475..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc 10K006752

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:15, 16Đá chính:CzMã:10K006752,&nbs..

3.900.000 đ Ex Tax: 3.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc 10K008791

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:10, 11, 16, 17, 18Đá ..

6.500.000 đ Ex Tax: 6.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc 10M04009

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉNi nhẫn:12, 16Đá chính:CzMã: 10M04009..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc 4N701365

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:4N701365, 4N..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc Ngang 10K007929

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:11, 16Đá chính:CzMã:10K007929,&nbs..

4.900.000 đ Ex Tax: 4.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc Ngang 10K02626

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:14, 16Đá chính:CzMã:10K02626,&nbs..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Sọc Ngang 10M03559

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:11, 15Đá chính:CzMã:10M03559, ..

4.700.000 đ Ex Tax: 4.700.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Thoi 10K006102

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:11, 17Đá chính:CzMã:1..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Viền Đá 10M05040

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:14, 15, 16Đá chính:CzMã:10M05040-..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Xéo 10K007902

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:10, 21Đá chính:CzMã:10K007902,&nbs..

5.700.000 đ Ex Tax: 5.700.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Xéo 10K008087

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:12, 13, 15, 17Đá chín..

5.400.000 đ Ex Tax: 5.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Xi 2 Màu I5M00032

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 17Đá chính:CzMã:I..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chuỗi 10M00817

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.8 chỉNi nhẫn:12, 13, 14, 17Đá chính:CzMã:10M00..

7.000.000 đ Ex Tax: 7.000.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chuỗi 4N703726170

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:19, 20Đá chính:CzMã:4N703726170, ..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Viền 10K006134

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:14, 17Đá chính:CzMã:10K006134, 10K..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Viền 4N801905

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:17, 19Đá chính:CzMã:4N801905-19,&..

4.900.000 đ Ex Tax: 4.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đai Trơn Trái Tim 10K003245

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6-1.4 chỉNi nhẫn:8, 11, 12, 13Đá c..

5.300.000 đ Ex Tax: 5.300.000 đ

Nhẫn Cưới Đính Đá 10K002742

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:11, 18Đá chính:CzMã:10K002742,&nbs..

5.600.000 đ Ex Tax: 5.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đính Đá 10K006113

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:14, 16Đá chính:CzMã:10K006113, 10K..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đính Đá 10K007936

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:11, 11Đá chính:CzMã:1..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Đính Đá 3 10M02104

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:13, 16Đá chính:CzMã:1..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Đính Đá Xéo I5M00029

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:I5M00..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006297

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:15, 16Đá chính:CzMã:10K006297-16,..

3.400.000 đ Ex Tax: 3.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006673

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:11, 13Đá chính:CzMã:1..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006799

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:16, 20Đá chính:CzMã:1..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008139

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.8 chỉNi nhẫn:11-18Đá chính:CzMã:10..

6.500.000 đ Ex Tax: 6.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M03909

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.3 chỉNi nhẫn:12-19Đá chính:CzMã:10M03909-12,&n..

5.200.000 đ Ex Tax: 5.200.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 17M00274

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn KIm JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:Đá chính:CzMã:17M0027..

5.500.000 đ Ex Tax: 5.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 3N700454

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:17, 18Đá chính:CzMã:3..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N701417

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:17, 18Đá chính:CzMã:4N701417-18,&..

3.200.000 đ Ex Tax: 3.200.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N701451

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:18, 19, 20Đá chính:CzMã:4N701451-..

4.100.000 đ Ex Tax: 4.100.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi I5M00054

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.7 chỉNi nhẫn:14, 19Đá chính:CzMã:I..

6.500.000 đ Ex Tax: 6.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi Đá Viền 10K005302

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.4 chỉNi nhẫn:13, 16Đá chính:CzMã:1..

8.500.000 đ Ex Tax: 8.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 10M03445

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.7 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:10M03445-16, ..

10.400.000 đ Ex Tax: 10.400.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên Đá Xen Kẽ I7M00288

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:2.4 chỉNi nhẫn:11, 15Đá chính:CzMã:I..

8.800.000 đ Ex Tax: 8.800.000 đ

Nhẫn Cưới Thổ Cẩm 10K006772

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:10, 16Đá chính:CzMã:1..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Cưới Xi 2 Màu 10N02631

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.7 chỉNi nhẫn:12, 14Đá chính:CzMã:10N02630-14, ..

6.600.000 đ Ex Tax: 6.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 10K008076

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:12-17Đá chính:CzMã:10..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006683

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:8, 17Đá chính:CzMã:10..

3.400.000 đ Ex Tax: 3.400.000 đ

Nhẫn Cưới Đai Trơn Góc Cạnh 10M04644

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:16Đá chính:CzMã:10M04644-16, ..

3.400.000 đ Ex Tax: 3.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 3N701575

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:16, 18Đá chính:CzMã:3..

5.100.000 đ Ex Tax: 5.100.000 đ

Nhẫn Cưới 4N701377

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉNi nhẫn:18Đá chính:CzMã:4N701377..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 00N83490

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:15, 17, 19Đá chính:CzMã:00N83490-..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006677

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:10, 17Đá chính:CzMã:1..

2.700.000 đ Ex Tax: 2.700.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K006739

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:11, 14Đá chính:CzMã:1..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K008147

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:14, 16Đá chính:CzMã:&..

2.900.000 đ Ex Tax: 2.900.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K02638

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉNi nhẫn:11, 12Đá chính:CzMã:10K638-12, 10..

3.300.000 đ Ex Tax: 3.300.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10M00997

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:18, 19Đá chính:CzMã:1..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 4N701417

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉNi nhẫn:8Đá chính:CzMã:00N95906-8, 0..

1.350.000 đ Ex Tax: 1.350.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 10K004942

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:14, 15Đá chính:CzMã:10K004942,&nb..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 3N702757

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:18, 20Đá chính:CzMã:3N702757, ..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K006095

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:11Đá chính:CzMã:10K00..

3.600.000 đ Ex Tax: 3.600.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 10K008120

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:8, 21Đá chính:CzMã:10K008120, ..

3.600.000 đ Ex Tax: 3.600.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 4N701331

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉNi nhẫn:16, 18Đá chính:CzMã:4N701331,&nbs..

4.900.000 đ Ex Tax: 4.900.000 đ

Nhẫn Cưới Sánh Duyên 4N800888

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:15, 16, 17, 18, 19Đá chính:CzMã:4..

4.900.000 đ Ex Tax: 4.900.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ Xéo 4N800210

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:4N800210, 10N1653..

5.600.000 đ Ex Tax: 5.600.000 đ

Nhẫn Cưới Đá Chủ 4N701325

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉNi nhẫn:19, 20, 21Đá chính:CzMã:4N701325-..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Cưới 10K008803

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k Trọng lượng:1.4 chỉ Ni nh..

5.200.000 đ Ex Tax: 5.200.000 đ

Nhẫn Cưới Chữ H 15M00037

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.5 chỉNi nhẫn:12-15 Đá chính:C..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 10K003274

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉNi nhẫn:9,11Đá chính:CZMã:&nb..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Cưới Dũa Máy 4N703305

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:17Đá chính:CzMã:4N703305-17, 10N0..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Nhẫn Cưới Chung Đôi 00N83616

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉNi nhẫn:15, 19Đá chính:CzMã:00N83616-15, ..

4.200.000 đ Ex Tax: 4.200.000 đ
Hiển thị 1 đến 190 trong 190 (1 Trang)