Lắc & Vòng tay

Vòng Châu Nhiều Tầng Xi 3 màu

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.5 chỉBản vòng:<1cm - >6 ..

15.700.000 đ Ex Tax: 15.700.000 đ

Vòng Châu Nhiều Tầng Xi 3 Màu Không Khóa

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.6 chỉBản vòng:<4cm - >6 ..

22.800.000 đ Ex Tax: 22.800.000 đ

Vòng Gợn Sóng Hoa Thị

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:0.8 chỉBản vòng:6mmSố ni:46-60Qu..

2.900.000 đ Ex Tax: 2.900.000 đ

Vòng Gucci chấm hoa thị

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:1.2-1.3 chỉBản vòng:6 mmSố ni:46..

4.400.000 đ Ex Tax: 4.400.000 đ

Vòng Tầng Nhụy Hoa 14N00272

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:7 chỉBản vòng:3-5cmSố ni:56Quy c..

24.600.000 đ Ex Tax: 24.600.000 đ

Vòng Tay Nhiều Tầng

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:7.2 chỉBản vòng:4-6 cmQuy cách:K..

24.500.000 đ Ex Tax: 24.500.000 đ

Vòng Ximen 1SK000940

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.8 chỉ Mộ..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn 1SK000523

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:7.1-7.5 chỉ ..

24.600.000 đ Ex Tax: 24.600.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn 1SK001526

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

20.200.000 đ Ex Tax: 20.200.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Bi Hoa Thị 1SN00421

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:10 chỉ Một..

34.000.000 đ Ex Tax: 34.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Bi Thoi Xéo 3V700978

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:10 chỉ Một..

34.400.000 đ Ex Tax: 34.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Bi Xéo 1SN00263

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:10 chỉ Một..

34.400.000 đ Ex Tax: 34.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Chiếc Lá A1K000009

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.6 chỉ Mộ..

19.000.000 đ Ex Tax: 19.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Hoa Lá 1SN00433

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3..

18.500.000 đ Ex Tax: 18.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Tam Giác Bi 1SN00426

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6 chỉ Một ..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Thoi Bi Xen Kẽ 1SK000528

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.3 chỉ Mộ..

18.000.000 đ Ex Tax: 18.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Lớn Thoi Tròn 1SK000525

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.1 chỉ Mộ..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Bi 1SK000944

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

18.800.000 đ Ex Tax: 18.800.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Bi Gấp Khúc 1SK000964

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.8 chỉ Mộ..

13.100.000 đ Ex Tax: 13.100.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Bi Gấp Khúc Xen Kẽ 1SK001232

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Dũa Vuông 4V800385

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:3.4 chỉ Mộ..

12.200.000 đ Ex Tax: 12.200.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Gấp Khúc Trơn 3V700430

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.3 chỉ Mộ..

11.400.000 đ Ex Tax: 11.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Gấp Khúc Xéo 1SN00642

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.3-5.2 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni..

16.000.000 đ Ex Tax: 16.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Gợn Sóng 1SK001670

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5-5.3 chỉ Mộ..

17.000.000 đ Ex Tax: 17.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Hạt Gạo Tròn 1SK001217

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.8 chỉ Mộ..

13.300.000 đ Ex Tax: 13.300.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Họa Tiết Bi Chéo 1SK001238

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:2.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

8.400.000 đ Ex Tax: 8.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Kim Cương 4D xi 2 màu 1SK00063

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo Nơ Hạt Gạo 1SK001230

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.8-3.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

13.500.000 đ Ex Tax: 13.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Mo xi 2 màu 1SK00075

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

12.500.000 đ Ex Tax: 12.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Ống Bi Dũa 1SK000921

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.2 chỉ Mộ..

11.200.000 đ Ex Tax: 11.200.000 đ

Vòng Ximen Bản Ống Thoi 1SK000183

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.7-4.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Tròn Bi Hạt Gạo 1SK001208

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.2-4.2 chỉ ..

12.500.000 đ Ex Tax: 12.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Tròn Bi Xen Kẽ 1SK000911-54

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1.5 lySố ni:4..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Tròn Nét Đứt 1SK001333

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:5-6.2 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1.5 lySố ni..

18.000.000 đ Ex Tax: 18.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông 1SK001672

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:6.3 chỉ Mộ..

22.000.000 đ Ex Tax: 22.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông 2 Chấm Bi 1SM01770

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.1 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1 lySố ni:46-..

14.000.000 đ Ex Tax: 14.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Bi Gấp Khúc 1SK00167

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:5.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni:46-..

18.500.000 đ Ex Tax: 18.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Bi Sọc Xéo1SK001923

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6 chỉ Một ..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Bi Trơn 1SK001896

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6.3 chỉ Mộ..

21.000.000 đ Ex Tax: 21.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Cánh Quạt 1SK002274

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6.1 chỉ Mộ..

20.400.000 đ Ex Tax: 20.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chả Bi Xéo Xen Kẽ 1SK001830

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6.2-6.3 chỉ ..

21.300.000 đ Ex Tax: 21.300.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chấm Tròn O3N00035

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:6.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3 lySố ni:46-..

21.000.000 đ Ex Tax: 21.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chanel 1SK001275

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.1-5.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

18.500.000 đ Ex Tax: 18.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chanel 4 1SK000649

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.5-3.6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

12.000.000 đ Ex Tax: 12.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chanel V 5 1SK001307

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5-5.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng..

17.400.000 đ Ex Tax: 17.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Chanel V5 1SK001292

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

16.500.000 đ Ex Tax: 16.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Dior T4 xi 2 màu 1SK00031

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.5-3.6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

12.200.000 đ Ex Tax: 12.200.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông DIOR V5 Xi 2 Màu 1SK001305

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5-6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

18.000.000 đ Ex Tax: 18.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Dũa Họa Tiết Kim Cương 4D 1SN00331

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.2 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

14.500.000 đ Ex Tax: 14.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Dũa Tam Giác 1SK001668

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

20.200.000 đ Ex Tax: 20.200.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Gấp Khúc 1SN00069

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:3.6 chỉ Một bộ:7-14 cá..

12.500.000 đ Ex Tax: 12.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Gấp Khúc 5 A1K00001

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.6-4.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni..

16.500.000 đ Ex Tax: 16.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông GUCCI 5 1SK001297

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5-5.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông GUCCI Chấm Bi 1SK000960

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.2 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

14.500.000 đ Ex Tax: 14.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông GUCCI V5 1SK002323

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.7-5.9 chỉ ..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông H 1SN00312

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:3.8-4.6 chỉ Một bộ:7-1..

16.000.000 đ Ex Tax: 16.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Hoa Thị Chấm Bi 10N060439

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:3.9-4.6 chỉ Một bộ:7-1..

13.500.000 đ Ex Tax: 13.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Hoa Thị Tròn 1SK001274

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.3-3.5 c..

11.400.000 đ Ex Tax: 11.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Hoa Thoi 1SK001953

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Họa Tiết Cánh Quạt 1SK001944

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.5-6.8 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

22.000.000 đ Ex Tax: 22.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Họa Tiết Hạt Gạo Tròn 1SK001212

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:2.4-2.5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

8.400.000 đ Ex Tax: 8.400.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Khắc Chữ Chanel 1SK00044

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.2 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

11.000.000 đ Ex Tax: 11.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Phát Lộc Tài 5 xi 2 màu 1SK001043

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

22.000.000 đ Ex Tax: 22.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Sóng 10N11783

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:5.4 chỉ Một bộ:7-14 cá..

18.900.000 đ Ex Tax: 18.900.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Tam Giác

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:3.4-3.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni..

12.500.000 đ Ex Tax: 12.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Thổ Cẩm

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:6.2-6.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni..

21.800.000 đ Ex Tax: 21.800.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Thoi 1SK001674

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4.3 chỉ Một bộ:7-14 cá..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Thoi 1SK001902

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.7-6.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

21.000.000 đ Ex Tax: 21.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Thoi Ngang 1SK001534

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:7.2-7.3 chỉ ..

23.500.000 đ Ex Tax: 23.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Thoi Xen Kẻ 1SK000922

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Trăng Hoa Thị 1SK001270

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.5-4.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

13.800.000 đ Ex Tax: 13.800.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Trơn 1SK001936

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4.3-5.8 chỉ Một bộ:7-1..

17.000.000 đ Ex Tax: 17.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Tròn 3 1SK001942

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.8 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3..

23.000.000 đ Ex Tax: 23.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Trơn Sọc Ngang 1SK001629

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:5.1-6.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 l..

18.500.000 đ Ex Tax: 18.500.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Xen Kẻ 1SK001948

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3..

19.000.000 đ Ex Tax: 19.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Xéo 1SK001947

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

21.000.000 đ Ex Tax: 21.000.000 đ

Vòng Ximen Bi 1SK001235

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:2.6-3.5 chỉ ..

10.600.000 đ Ex Tax: 10.600.000 đ

Vòng Ximen Chả Bi Xéo 1SK001223

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:2.9-3.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

16.000.000 đ Ex Tax: 16.000.000 đ

Vòng Ximen Chả Bi Xéo xi 2 màu 1SK00078

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

12.500.000 đ Ex Tax: 12.500.000 đ

Vòng Ximen Chanel T4 1SK00016

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:3..

13.500.000 đ Ex Tax: 13.500.000 đ

Vòng Ximen Chanel V 3 1SK001975

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.9-4.1 chỉ ..

13.000.000 đ Ex Tax: 13.000.000 đ

Vòng Ximen Chanel V 4 1SK001977

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

12.000.000 đ Ex Tax: 12.000.000 đ

Vòng Ximen Chanel V5 1SK001987, 1SK001986

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.9-6.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

19.400.000 đ Ex Tax: 19.400.000 đ

Vòng Ximen Chỉ Nhỏ 3L700949

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.3 chỉ Mộ..

11.600.000 đ Ex Tax: 11.600.000 đ

Vòng Ximen Dior 1SK001300

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu: Vạn Kim Jewelry Chế tác: Vàng 18k 610 Một bộ: 7-14 cái Trọng..

17.000.000 đ Ex Tax: 17.000.000 đ

Vòng Ximen Dior V 3 1SK001964

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.3-4.5 chỉ ..

18.000.000 đ Ex Tax: 18.000.000 đ

Vòng Ximen Dior V 4 1SK001963

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

11.000.000 đ Ex Tax: 11.000.000 đ

Vòng Ximen Hạt Gạo Bi 1SK000968

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:3.2 chỉ Mộ..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Ximen Hoa 4 Cánh 1SK001898

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChế tác:Vàng 18k 610Một bộ:7-14 cáiTrọng lượng:6.4-6.9 chỉBản vòng..

22.500.000 đ Ex Tax: 22.500.000 đ

Vòng Ximen Hoa Thị Tròn

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.8 chỉ Mộ..

20.000.000 đ Ex Tax: 20.000.000 đ

Vòng Ximen Họa Tiết Gấp Khúc 4V700611

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.1 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

14.000.000 đ Ex Tax: 14.000.000 đ

Vòng Ximen họa tiết đơn giản 1SK001634-48

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC-PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:4.5-6.4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1.5 l..

19.000.000 đ Ex Tax: 19.000.000 đ

Vòng Ximen họa tiết đơn giản 4V701136

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:3.5-4 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1.5 lySố ni..

12.000.000 đ Ex Tax: 12.000.000 đ

Vòng Ximen Kim Cương 4D 3V701095

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:3.9 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

13.400.000 đ Ex Tax: 13.400.000 đ

Vòng Ximen Love

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.4  chỉMột bộ:7-14 cáiBản ..

22.000.000 đ Ex Tax: 22.000.000 đ

Vòng Ximen LV V5 1SK002314

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.2-6.3 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vò..

21.200.000 đ Ex Tax: 21.200.000 đ

Vòng Ximen Nike

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2.5..

20.500.000 đ Ex Tax: 20.500.000 đ

Vòng Ximen Phát Lộc Phát Tài

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18k 680Trọng lượng:5.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2 lySố ni:46-..

19.500.000 đ Ex Tax: 19.500.000 đ

Vòng Ximen Phát Lộc Phát Tài Ngân Lượng

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.8 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

16.500.000 đ Ex Tax: 16.500.000 đ

Vòng Ximen Phát Lộc xi 2 màu V4 1SK001980

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4-5 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:1..

18.000.000 đ Ex Tax: 18.000.000 đ

Vòng Ximen Phát Tài Phát 3D Lộc V5 1SK002315

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:5.8-6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng..

20.100.000 đ Ex Tax: 20.100.000 đ

Vòng Ximen Tài Lộc

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.1 chỉ Mộ..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Ximen Tài Lộc V4 1SK00023

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:4.7 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

16.000.000 đ Ex Tax: 16.000.000 đ

Vòng Ximen Tấn Tài Tấn Lộc V5 1SK002319

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:6.6 chỉMột bộ:7-14 cáiBản vòng:2..

20.600.000 đ Ex Tax: 20.600.000 đ

Vòng Ximen Thoi 2 Bi 1SK001950

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:6.3 chỉ Mộ..

21.000.000 đ Ex Tax: 21.000.000 đ

Vòng Ximen Trơn 1SK001954

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChế tác:Vàng 18k 680-610Một bộ:7-14 cáiTrọng lượng:4-6.4 chỉBản vò..

17.000.000 đ Ex Tax: 17.000.000 đ

Vòng Ximen Tròn Hoa Thị xi 2 màu 1SM00866

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4.6 chỉ Một bộ:7-14 cá..

16.000.000 đ Ex Tax: 16.000.000 đ

Vòng Ximen Tròn Hoa Thị xi 3 màu 10N05642

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4.2 chỉ Một bộ:7-14 cá..

14.600.000 đ Ex Tax: 14.600.000 đ

Vòng Ximen Vinh Hoa Phú Quý

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:5.1 chỉ Mộ..

17.500.000 đ Ex Tax: 17.500.000 đ

Vòng Đính Đá CZ nhiều màu 1SK001400

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18k 610Trọng lượng:1.3-1.6 chỉBản vòng:4mmSố ni:46-..

5.700.000 đ Ex Tax: 5.700.000 đ

Vòng Ximen 1SK001620

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4-6 chỉ Một bộ:7-14 cá..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Tròn 1SK001214

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:Vạn Kim Jewelry Chất liệu:Vàng 18k 610 Trọng lượng:2.4 chỉ Mộ..

8.000.000 đ Ex Tax: 8.000.000 đ

Vòng Ximen Bản Vuông Gợn Sóng A1K000019

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm: Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18k 680 Trọng lượng:4.3 chỉ Một bộ:7-14 cá..

15.000.000 đ Ex Tax: 15.000.000 đ
Hiển thị 1 đến 113 trong 113 (1 Trang)