Nhẫn

Nhẫn 10K009800

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.9 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Bản Lớn Kim Tiền Đính Đá 10K006637

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉBản nhẫn:2.5 cmNi nhẫn:14Đá chính:CZMã:10K..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Bản Lớn Đính Đá 10K009641

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉBản nhẫn:2 cmNi nhẫn:15Đá chính:CZMã:10K00..

5.300.000 đ Ex Tax: 5.300.000 đ

Nhẫn Bản Lớn Đính Đá 10K009644

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.4 chỉBản nhẫn:2 cmNi nhẫn:13Đá chính:CZMã:10K00..

5.300.000 đ Ex Tax: 5.300.000 đ

Nhẫn Bi Xi 3 Màu 10K007863

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:13Đá chính:CZMã:10K..

2.700.000 đ Ex Tax: 2.700.000 đ

Nhẫn Bi Xi 3 Màu 10K007881

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉBản nhẫn:1.1 cmNi nhẫn:17Đá chính:CZMã:10K..

3.500.000 đ Ex Tax: 3.500.000 đ

Nhẫn Bi Xi 3 Màu Đính Đá 10K007875

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:12Đá chính:CZMã:10K..

2.700.000 đ Ex Tax: 2.700.000 đ

Nhẫn Châu 10K009275

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Chiếc Lá 10K009772

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Chữ H Đính Đá 10K006459

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:14Đá chính:CZMã:&nb..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Chuỗi Đá 1 10K009269

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.500.000 đ Ex Tax: 1.500.000 đ

Nhẫn Chuỗi Đá 10K008920

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.400.000 đ Ex Tax: 2.400.000 đ

Nhẫn Chuỗi Đá 2 10K008932

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Cóc Đính Đá 10K009804

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJ Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Hoa 10K009781

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.200.000 đ Ex Tax: 2.200.000 đ

Nhẫn Hoa Đá CZ Trắng 10K009815

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

3.200.000 đ Ex Tax: 3.200.000 đ

Nhẫn Hoa Đính Đá 10K009821

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Hoa Đúc 10M05052

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Viền Đá 10K009247

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:15Đá chính:CZMã:10..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đá Chủ 10K006823

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.4 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đá Chủ 10M04599

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.300.000 đ Ex Tax: 2.300.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đá Chủ Chuỗi Đá 10K005822

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.6 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.300.000 đ Ex Tax: 2.300.000 đ

Nhẫn Kim Đá CZ Trắng 10K009288

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.4 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn LV 10K009788

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Nơ 10K009237

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

3.900.000 đ Ex Tax: 3.900.000 đ

Nhẫn Trái Tim 10K008985

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.9 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Trái Tim Viền Đá 10K004555

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:17Đá chính:CZMã:10..

3.300.000 đ Ex Tax: 3.300.000 đ

Nhẫn Trái Tim Đính Đá 10K006529

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Trái Tim Đính Đá 10K009225

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.400.000 đ Ex Tax: 2.400.000 đ

Nhẫn Trái Tim Đính Đá 10K009640

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.9 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K007610

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.300.000 đ Ex Tax: 2.300.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K008159

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K009118

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K009215

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K009819

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Đá Chủ 10K009843

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.6 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đá Chủ Chuỗi Đá 10K008209

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Đá Chủ Chuỗi Đá 10K009744

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

3.300.000 đ Ex Tax: 3.300.000 đ

Nhẫn Đá Chủ CZ Trắng 10K007052

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.400.000 đ Ex Tax: 1.400.000 đ

Nhẫn Đá Chủ Viền Đá 10K009270

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Đá Chuỗi 10K008940

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Đá CZ Trắng 10K003735

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đá CZ Trắng 10K009747

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Đá CZ Trắng 10K009762

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

3.200.000 đ Ex Tax: 3.200.000 đ

Nhẫn Đá CZ Trắng 10K009813

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Đá Xen Kẽ 10M03670

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:Đá chính:CZMã:10M0367..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Đá Đính Đá 10K009763

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10K0..

4.000.000 đ Ex Tax: 4.000.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K000003

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K008929

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.9 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009124

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.500.000 đ Ex Tax: 2.500.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009183

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009227

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009242

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.9 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

3.700.000 đ Ex Tax: 3.700.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009259

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009271

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.6 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009293

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009667

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

4.500.000 đ Ex Tax: 4.500.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009756

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009766

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.4 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009777

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.400.000 đ Ex Tax: 1.400.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009779

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009795

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:1.1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

3.200.000 đ Ex Tax: 3.200.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009807

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009810

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.9 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009826

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009828

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10K009838

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10M01546

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.6 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Đính Đá 10M03678

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.1 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:Đá chính:CZMã:10M0367..

4.300.000 đ Ex Tax: 4.300.000 đ

Nhẫn Đính Đá Baguette 10K009660

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.6 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:13Đá chính:CZMã:10K..

6.000.000 đ Ex Tax: 6.000.000 đ

Nhẫn Đính Đá Baguette 10K009676

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:1.2 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

4.600.000 đ Ex Tax: 4.600.000 đ

Nhẫn Đính Đá CZ Trắng 10K008202

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.800.000 đ Ex Tax: 1.800.000 đ

Nhẫn Đính Đá Tầng 10K009302

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJC Chất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Cartier 10K008286

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.300.000 đ Ex Tax: 2.300.000 đ

Nhẫn Chữ 10K007568

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:9-24Đá chính:Mã:10K..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Dũa Máy 10K007220

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Dũa Máy 10K007222

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:&nb..

1.200.000 đ Ex Tax: 1.200.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K002590

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K007281

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:1.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.900.000 đ Ex Tax: 2.900.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K007405

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-24Đá chính:CzMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K007429

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K007453

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.200.000 đ Ex Tax: 1.200.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K009339

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-24Đá chính:CzMã:..

1.500.000 đ Ex Tax: 1.500.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10K009505

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-24Đá chính:CzMã:..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Kim Tiền 10Q000071

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10Q..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Chữ Tài 10K007742

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:14-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Lớn 10K007201

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:16-20Đ..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Lớn 10K008488

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:10K..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Lớn 3N802483

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Lớn 3N802483

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:14-20Đá chính:Mã:3N..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Lớn Đính Đá 10K008469

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:14-20Đá chính:CZMã:..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Bản Tài Lộc 10K008382

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.6 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.200.000 đ Ex Tax: 1.200.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Chanel Đính Đá 10K007802

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Chanel Đính Đá 1NK000226

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Khắc Chữ 10K005746

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.900.000 đ Ex Tax: 1.900.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Khắc Chữ H 10K007746

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.900.000 đ Ex Tax: 1.900.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Nữ 10K007190

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:9-24Đá..

1.300.000 đ Ex Tax: 1.300.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Xếp Tầng 10K007202

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.8 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đai Khắc Tài Lộc 10K007813

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá 10K007841

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá 10K008479

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá 10K008493

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:14-20Đá chính:CzMã:..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá 10K008496

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:1.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:&..

2.300.000 đ Ex Tax: 2.300.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá Màu 10K003917

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:14-20Đ..

2.800.000 đ Ex Tax: 2.800.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá Màu 10K008455

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CzMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Kim Tiền Đính Đá Xen Kẽ 10K009603

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:PNJChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

2.200.000 đ Ex Tax: 2.200.000 đ

Nhẫn Lông Voi 10K009720

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.7 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

2.600.000 đ Ex Tax: 2.600.000 đ

Nhẫn Lông Voi 10Q000020

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.4 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10Q..

2.100.000 đ Ex Tax: 2.100.000 đ

Nhẫn Lông Voi Dũa Máy 10K006593

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Lông Voi Dũa Máy 10K008843

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.2 chỉBản nhẫn:0.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

900.000 đ Ex Tax: 900.000 đ

Nhẫn Lông Voi Dũa Máy 10K008856

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Lông Voi Dũa Máy 10K009713

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.900.000 đ Ex Tax: 1.900.000 đ

Nhẫn Lông Voi Dũa Máy 10Q000066

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10Q..

1.900.000 đ Ex Tax: 1.900.000 đ

Nhẫn Lông Voi Kim Tiền 10Q000032

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

3.100.000 đ Ex Tax: 3.100.000 đ

Nhẫn Lông Voi Đính Đá 10K008876

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.6 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Lông Voi Đính Đá 10Q000042

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.8 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10Q..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Nữ 1NK000249

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:0.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CzMã:1..

1.100.000 đ Ex Tax: 1.100.000 đ

Nhẫn Nữ Xếp Tầng 10K002866

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:1.2 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Nữ Đính Đá 10K008502

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:Vạn Kim JewelryChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.5 chỉBản nhẫn:1 cmNi nhẫn:14-20Đá ..

2.000.000 đ Ex Tax: 2.000.000 đ

Nhẫn Nữ Đính Đá 10K009362

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-24Đá chính:CzMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Thánh Giá Nữ 10M03911

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.7 chỉBản nhẫn:0.2 cmNi nhẫn:9-24Đá chính:CzMã:1..

3.000.000 đ Ex Tax: 3.000.000 đ

Nhẫn Thánh Giá đính Đá 10K007289

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.2 cmNi nhẫn:9-24Đá chính:CzMã:1..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Trái Tim Đính Đá 10K009278

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:SJCChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.4 chỉBản nhẫn:0.3 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:CZMã:..

1.600.000 đ Ex Tax: 1.600.000 đ

Nhẫn Đai Trái Tim 10K007796

Lưu ý: Giá sản phẩm mang tính chất tham khảoHotline:091 7644 667 (Zalo)091 386 4176Thông tin sản phẩm:Thương hiệu:VKChất liệu:Vàng 18kTrọng lượng:0.3 chỉBản nhẫn:0.5 cmNi nhẫn:6-20Đá chính:Mã:10K..

1.200.000 đ Ex Tax: 1.200.000 đ
Hiển thị 1 đến 124 trong 124 (1 Trang)